Rozpočet

Schválené rozpočty PO na rok 2022:
https://www.cesbrod.cz/category/rozpocty-prispevkovych-organizaci