Vyberte stránku

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním výše vymezených osobních údajů. Za účelem zasílání informací o kulturních a dalších akcích pořádaných města či v jeho okolí, případně zasílání informací z knihovny.

Souhlas platí po dobu 10 let od data podpisu či do jeho odvolání.

Uvedené osobní údaje budou zpracovávány v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze samotnou organizací, případně za pomoci vhodného SW. Nikdy nebudou předány k využití jinému Správci.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.